السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصات و مزایدات

مناقصات

تاریخ انقضا
انجام خدمات رفع حوادث شبکه توزیع آب در حوزه... ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزیع آب و تامین و تولید... ۱۳۹۸/۵/۲۳
اجرای راهبری و بهره برداری، حراست، نگهبانی و... ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزیع آب و تامین و تولید... ۱۳۹۸/۴/۲۵
تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شهرهای... ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تجدید مناقصه عمومی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین ۱۳۹۸/۴/۲۴
خرید کنتور مولتی جت خشکR160(کلاسC) با قابلیت نصب... ۱۳۹۸/۴/۲۲
اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده... ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
رفع اتفاقات و حوادث شبکه توزيع آب و عملیات لوله... ۱۳۹۸/۳/۲۵
انجام خدمات تعمیر ، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات... ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان... ۱۳۹۸/۳/۲۷
مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده... ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان... ۱۳۹۸/۲/۱۸
اجرای بخشی از کارهای اداری (تامین نیروی انسانی) و... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
خدمات مشترکین شهرستان تاکستان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خدمات مشترکین شهرستان بوئین زهرا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خدمات مشترکین شهرستان البرز ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین و قرائت و توزیع... ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد انشعابات در... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
اصلاح انشعابات و از مدار خارج نمودن شبکه های... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
احداث ۱۰ واحد اتاقک سرچاهی( ۴ واحد کوچک و ۶ واحد... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵