مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصه

شركت آب و فاضلاب استان قزوین

 آگهي فراخوان عمومی شناسایی  تامین کننده(۳۶/۹۷)

 

  

شركت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد ، جهت  تامین لوله و اتصالات مورد نیاز نصب انشعابات آب و فاضلاب در اقطار مختلف ( به روش فروش لوازم مذکور به مشترک ) نسبت به شناسایی و انتخاب تامین کننده اقدام نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

آگهی مناقصه عمومی (۳۳/۹۷)

تصفیه مقدماتی تصفيه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش PC

آگهی مناقصه عمومی (۳۲/۹۷)

Subscribe to RSS - مناقصه