مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

چارت سازمانی

ساعات کاری ستاد: شنبه تا چهارشنبه ۷:۱۵ الی ۱۵،
پنج شنبه ها یک هفته درمیان تعطیل(برای اطلاع با شرکت تماس حاصل نمایید). ساعات کاری توابع:
شنبه تا پنج شنبه : ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شماره تماس شرکت مهندسی ۸۹۶۰۰۰۰۰
شماره تماس وزارت نیرو ۸۱۶۰۶۰۰۰
ایمیل: info[at]abfaqazvin.ir