السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

چارت سازمانی

ساعات کاری ستاد: شنبه تا چهارشنبه ۷:۱۵ الی ۱۵،
پنج شنبه ها یک هفته درمیان تعطیل(برای اطلاع با شرکت تماس حاصل نمایید). ساعات کاری توابع:
شنبه تا پنج شنبه : ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شماره تماس شرکت مهندسی ۸۹۶۰۰۰۰۰
شماره تماس وزارت نیرو ۸۱۶۰۶۰۰۰
ایمیل: info[at]abfaqazvin.ir