مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

ایجاد فرم نظر سنجي از ارباب رجوع

شفافیت فرایندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند
زمان فرایند
نظام مند بودن فرایند
کلیت فرآیند
Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید.

تب‌های عمودی