السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

ایجاد فرم نظر سنجي از ارباب رجوع

شفافیت فرایندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند
زمان فرایند
نظام مند بودن فرایند
کلیت فرآیند
Image CAPTCHA
حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید.

تب‌های عمودی