السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

چاه جایگزین شماره ۳ قزوین راه اندازی شد

به گفته مدیر امور آبفای شهرستان قزوین، چاه جایگزین شماره ۳ قزوین واقع در منطقه چوبیندر با آبدهی ۲۸ لیتر در ثانیه مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "مجید میرابها" افزود: عمق این چاه را ۲۱۰ متر و دارای الکتروپمپ شناور بوده که متصل به دو کیلومتر خط انتقال می باشد بیان کرد.

وی تصریح کرد: هزینه راه اندازی چاه مذکور بالغ بر ۴ میلیارد ریال بوده است.

دسته بندی خبر: