مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

چاه جایگزین شماره ۳ قزوین راه اندازی شد

به گفته مدیر امور آبفای شهرستان قزوین، چاه جایگزین شماره ۳ قزوین واقع در منطقه چوبیندر با آبدهی ۲۸ لیتر در ثانیه مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "مجید میرابها" افزود: عمق این چاه را ۲۱۰ متر و دارای الکتروپمپ شناور بوده که متصل به دو کیلومتر خط انتقال می باشد بیان کرد.

وی تصریح کرد: هزینه راه اندازی چاه مذکور بالغ بر ۴ میلیارد ریال بوده است.

دسته بندی خبر: