مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اجرای پروژه سایه بان کولرهای آبی توسط دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد با همکاری دفتربهره برداری از تاسیسات فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب شهری قزوین

این پروژه با توجه به وضعیت غالب کولرهای آبی منصوبه در پشت بام منازل مشترکین و مشاهدات میدانی جهت بررسی وضعیت مصرف آب در کولرهای فاقد پوشش عایق در مقابل نور خورشید در مقایسه با کولرهایی که فقط قسمت سقف کولر با یک نوع عایق از جنس یونولیت پوشش داده شده است توسط دفتر مدیریت مصرف با همکاری مدیردفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب مهندس "مرتضی کاظمی" صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مهندس "علی موسی خانی" مدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد در خصوص  اقدامات صورت گرفته افزود: مشکل اصلی جهت اندازه گیری آب مصرفی دراین پروژه میزان دبی کم عبوری برای هر کولر در مقایسه با دبی استارت کنتورهای حجمی در دسترس بوده که برای رفع این مشکل از یک نوع کنتور هوشمند استفاده شد که برای بالا بردن راندمان و دقت اندازه گیری ها از هر کنتور ۲ انشعاب برای دو کولر اخذ گردید که تجمیع دبی عبوری مقدار لازم دبی استارت کنتور را تامین نمود .  عایق یونولیتی فوق العاده سبک و شرایط نصب آسانی را داشته که با هزینه ای برابر ۳۰۰۰۰۰ ریال امکان پوشش فقط سقف کولر فراهم شد.  جهت کنترل کارکرد کولرها از ۴ دستگاه تایمر دیجیتال دقیق بهره گرفته شد.

مهندس "علی موسی خانی" در خصوص  نتایج این پروژه اظهار کردند که میزان آب مصرفی برای هر کولر در شرایط آب و هوایی شهرقزوین حدودا“ ۲۰ لیتر در روز(۱۴%) کاهش خواهد داشت.

 وی در ادامه افزود: که اگر تعداد آحاد شهر قزوین را حدودا“ ۱۷۲۰۰۲  و تعداد واحدهای دارای کولر آبی را ۹۰ درصد در نظر بگیریم می توان حدودا“ حجم ۲۸۳۵۹۳۶ لیترآب قابل صرفه جویی در روز برای این تعداد کولر پیش بینی کرد .

دسته بندی خبر: