السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اطلاعیه دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در خصوص رعایت الگوی مصرف آب و بهره مندی از ظرفیت تشویقی محاسبه آب بهاء

آب جوهر خلقت، ریشه تمام زیبایی ها و اساس زندگی در جهان هستی است. خداوند بارها در قرآن کریم، انسان ها را متوجه این نکته مهم کرده و می فرماید: «اگر بخواهیم این آب گوارا و شیرین را به صورت تلخ و شور قرار می دهیم؛ پس چرا شکر این نعمت را به جا نمی آورید .   

پیامبر اکرم (ص) با یک مدّ (کم تر از یک لیتر) آب وضو گرفته و با یک صاع (نزدیک به ۳ لیتر) غسل می کرد. ایشان مردم را نیز به استفاده از این مقدار آب سفارش کرده، می فرمود: «اقوامی پس از من می آیند که این مقدار را اندک می شمارند. آنان برخلاف سنت و روش من هستند. هر کس بر سنت من پایدار بماند، در بهشت همراه من است». پس چه نیکوست که در استفاده از آب برای  همه نیازهای زندگی وحتی مسائل عبادی نیز، آن حضرت را سرمشق خود قراردهیم .

 

مشترک گرامی : ضمن سپاس از همراهی شما امید است در جهت حفظ منابع و ایجاد  بهره مندی تمامی شهروندان از آب شرب سالم با مدیریت مصرف به اندازه و در حد نیاز تا ۱۴ متر مکعب الگوی مناسب پیشنهادی ماهانه خانوار یاریگرهمدیگر بود و ضمن جلوگیری از اعمال جریمه مصرف بالای الگو، به حیات آب زندگی ببخشیم.

توجه :  کلیه مشترکین در صورت رعایت الگوی مصرف به میزان کاهش از الگو نسبت به ماههای گرم سال قبل(خرداد – تیر – مرداد – شهریور) از سیاستهای تشویقی وزارت نیرو به ازاء هر مترمکعب کاهش برخوردار خواهند شد.

دسته بندی خبر: