السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

فروش پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه در ازای تامین سرمایه و تکمیل طرح فاضلاب به روش بيع متقابل

آگهي شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار(۲/۹۸)

به منظور فروش پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه

در ازای تامین سرمایه و تکمیل طرح فاضلاب

شركت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد، براساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹، تکمیل تاسیسات جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر محمودآباد نمونه و پرداخت هزینه های تصفیه فاضلاب  را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف- خلاصه شرایط واگذاری

-تعهدات سرمایه گذار (شرایط کامل در اسناد ذکر شده است):

 ۱- تامین مالی و تکمیل طرح فاضلاب شهر محمودآباد نمونه (تکمیل شبکه جمع آوری وخطوط انتقال فاضلاب و نصب انشعابات مربوطه) طی مدت ۲ سال

۲- پرداخت بهای پساب تصفیه شده مطابق قرارداد موجود BOT تصفیه خانه در طول دوره قرارداد واگذاری پساب

۳- بهره برداری، تعمیر و نگهداری و راهبری کل تاسیسات طرح فاضلاب شهر محمودآباد نمونه (غیر از تصفیه خانه) در طول مدت قرارداد

۴- احداث تاسیسات انتقال پساب از خروجی تصفیه خانه تا محل مصرف

۵- بازسازی و نوسازی کلیه تاسیسات طرح فاضلاب محمودآباد نمونه (غیر از تصفیه خانه)

- تعهدات سرمايه پذير: تامين و تحويل پساب مطابق مشخصات مندرج در اسناد در طول دوره قرارداد و اخذ مجوزهاي مربوطه

- حجم پساب قابل واگذاري: حداکثر حجم پساب قابل واگذاری در دوره بیست ساله، ۵۰ میلیون متر مکعب می باشد.

- کیفیت پساب تحویلی: مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تخلیه به آبهای سطحی

- محل تصفيه خانه در فاصله ۱.۵ كيلومتري جنوب شهر محمودآباد نمونه قرار دارد.

- صاحب امتیاز/ سرمایه­پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

- مشاور: شركت مهندسي مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا

- طول دوره تکمیل طرح فاضلاب و احداث تاسیسات انتقال پساب : ۲۴ ماه

- دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: حداکثر۲۰ سال(با ارائه مدل مالی)

- اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست جهت احداث تاسيسات بعد از خروجي تصفيه خانه از ارگانهاي ذيربط به عهده سرمايه گذار مي باشد.

 

ب- شرایط کلی سرمایه گذاران:

  • سرمایه گذار: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، دارای توان مالی و مدیریتی قابل قبول و امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص جهت استفاده از پساب (حائز شرایط مندرج در مدارک ارزیابی کیفی)

 

ج- شرايط دريافت مدارك:

سرمایه‌گذاران متقاضي و واجد شرايط میتوانند حداکثر تا ۲۰ روز از  تاريخ انتشار این آگهي در روزنامه، اسناد ارزيابي کیفی را با در دست داشتن معرفي نامه و مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان قزوین دريافت و حداكثر تا روز یک شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ اسناد مذکور را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به نشانی؛ قزوین چهار راه ولیعصر، ابتدای بلوار آیت الله خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره ۴، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین کد پستی:۳۴۱۵۹۳۳۶۴۸ تحویل و رسید دريافت نمايند. تلفن :۴-۳۳۳۷۹۰۵۱-۰۲۸

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۲/۲۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
بهای سند: 
۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات