السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

شناسایی ۸۱ فقره انشعاب غیر مجاز شهر قزوین

به گفته مدیر امور مشترکین و درآمد امور آبفای شهرستان قزوین طی سال جایر تعداد ۸۱ فقره انشعاب غیر مجاز در این شهر شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ، "سید ابوالفضل حسینی" در این باره افزود: از ابتدای سال تا کنون ۸۱ فقره انشعاب غیر مجاز به مبلغ بالغ بر ۸ میلیارد ریال شناسایی شد که تعداد ۴۶ فقره پرونده سازی و به دفتر حقوقی ارجاع و ۳۵ فقره حق انشعاب دریافت و تبدیل به مجاز شد.

دسته بندی خبر: