السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه فاضلاب شهرستان البرز( شامل شهرهای الوند، محمدیه، بیدستان، مهرگان و شریفیه) و تصفیه خانه شریفیه

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۱۱/۰۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
بهای سند: 
۵۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
هفت صبح