مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

دو انتصاب در امور آبفای شهرستان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین سرپرست اداره بهره برداری و سرپرست واحد بهره برداری از شبکه آب و تاسیسات در امور آبفای شهرستان قزوین منصوب گردیدند.

با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل آبفای استان، مهندس "حسین حیدری" به عنوان سرپرست اداره بهره برداری و مهندس "ابراهیم زرآبادی" به عنوان سرپرست واحد بهره برداری از شبکه آب و تاسیسات امورآبفای شهرستان قزوین منصوب شدند.

شایان ذکر است که در این مراسم از مهندس "محمود زاچکانی" تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

دسته بندی خبر: