السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب سرپرست امور آبفای شهرستان بوئین زهرا

با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین "محمد رضا ششپری" به عنوان سرپرست امور آبفای شهرستان بوئین زهرا منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن ابلاغی آمده است، نظر به توانمندی و دانش شما به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بوئین زهرا منصوب می شوید.
در پایان آمده است: امید است با بهره گیری از تمامی پتانسیل های درون و برون سازمانی در انجام وظایف محوله و پیشبرد برنامه های کاری موفق و موید باشید.

دسته بندی خبر: