السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه جدید درشش ماهه نخست سال جاری در امور آبفای شهرستان آبیک

مدیر امور آبفای شهرستان آبیک اهم اقدامات صورت گرفته این اموردرسال جاری را بیان وحفر و تجهیز ۲ حلقه چاه جدید در این شهرستان را یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته خاطر نشان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مهندس "حمیدرضا کیخا" از دیگر اقدامات صورت گرفته در این امور را تولید آب شرب به میزان ۳۴۳۳ هزار متر مکعب، نصب ویدئو متری چاهها به تعداد ۴ حلقه،تبدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز ۶ فقره،نصب soft start به تعداد ۲ دستگاه،تکمیل و بازسازی سیستم اسکادا ۲ فقره خاطر نشان کرد.

وی در ادامه توسعه شبکه فاضلاب به متراژ ۱۲۳۲ متر، اصلاح انشعاب آب ۲۹ فقره،مرئی کردن شیر آلات شبکه ۳۴ فقره؛پیشگیری و رفع خطر یا تعمیرات در لوله های اصلی شبکه ۷۹ فقره، پیشگیری و رفع خطر یا تعمیرات در لوله های اصلی مشترکین ۷۸۷ فقره، همسطح سازی آدم روها ۹ فقره و شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب را به مقدار ۵۲ کیلومتر بیان نمود.

مهندس کیخا راه اندازی دیزل ژنراتور در ایستگاه پمپاژ و تغییر روش گند زدایی آب شرب مصرفی را نیز از اقدامات مهم این امور عنوان نمود.

وی در پایان از اقدامات صورت گرفته در امور مشترکین این شهرستان را نصب انشعاب آب ۲۲۸ فقره، آحاد آب ۲۸۴ فقره، نصب انشعاب فاضلاب ۴۱ فقره ، آحاد فاضلاب ۱۰۷ فقره، اصلاح انشعاب کامل ۴۴ فقره تعویض کنتور ۷۳۸ فقره و تبدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز به تعداد ۹ فقره بیان کرد.

دسته بندی خبر: