السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

عملکرد شش ماهه نخست امور آبفای شهرستان بوئین زهرا

به گفته مدیر امور آبفای شهرستان بوئین زهرا در شش ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در بخش حوادث آب و فاضلاب روند کاهشی و در بخش درآمد و وصول مطالبات روند افزایشی را در این امور شاهدیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ،مهندس "حسین آتشگران" اقدامات صورت گرفته در بخش فنی و بهره برداری این امور رارفع حوادث شبكه توزيع آب ۱۹۱ فقره، رفع حوادث انشعابات شهرستان ۵۶۰ فقره بیان کرد.

وی در ادامه ساعات كاركرد الكتروپمپ چاههاي شهرستان به تعداد ۲۴ حلقه به ميزان ۴۹۲۴۰،.توسعه شبكه فاضلاب به متراژ ۲۸۲۰ متر،توسعه شبكه آب به متراژ ۳۱۰۰ متر،اصلاح شبكه آب به متراژ ۲۱۰۰ متر و ۳۰۰ فقره اصلاح انشعاب آب خاطر نشان کرد.

آتشگران اقدامات صورت گرفته در بخش مشترکین را نصب حدود ۴۰۰ فقره انشعاب آب و ۱۰۰فقره انشعاب فاضلاب،تعويض ۳۵۰ كنتور معيوب، شناسايي و قطع ۹۰ فقره انشعاب غير مجاز و درآمد حاصل از اخذ جرايم حدود يك ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال ۵۵۰ درصد افزايش داشته است.

وی در پایان درآمد بابت وصولي آب بهاء مبلغ شانزده و نيم ميليارد ريال بوده كه نسبت به شش ماهه اول سال قبل ۳۵ درصد افزايش داشته و كل در آمد در شش ماهه اول ۹۷ بيست و شش ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد افزايش داشته است در صورتي كه فروش انشعابات نسبت به سال قبل حدود ۱۵درصد كاهش داشته است.

 

دسته بندی خبر: