مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نمایندگان جدید کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان قزوین انتخاب شد

با حضور گسترده و رای ۲۸۴ نفر پرسنل واجد شرایط ، نمایندگان جدید کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مطابق قانون کار، انتخاب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در رای گیری و انتخاب نماینده کارگران، "نادر کوچکعلی" با رای اکثر آراء به عنوان نماینده کارگران و مهندس "مجید میرابها" به عنوان نماینده سرپرستان آبفای استان انتخاب شد .

 

در رای گیری انتخاب نمایندگان جدید که درآبفای استان برگزار شد نماینده کارگران با حضور ۷ کاندیدا  "عبداله آخوندی" ، "رضا فارسی " ، "محمدرضا جلیلوند" ، "نادر کوچکعلی "، " محمود طاهرخانی"، "سلمان فلاح زوارکی" ، "حمید نوروزی راد" و نماینده سرپرستان با حضور ۸ کاندیدا "حسن امامزاده"، "مسعود مومیوند"، "مجید میرابها"،"محمد حبیبی"، "مرتضی کاظمی"،" هادی صمغ آبادی "حسین محمدی"،" عصمت نورمحمدی" صورت پذیرفت.

 

لازم به ذکر است، "ابراهیم ذبیحی"، "مهدی اسماعیلی" و نمایندگان اداره کار مسئولیت برگزاری این انتخابات را بر عهده داشتند.

دسته بندی خبر: