السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تقدیر فرماندار شهرستان البرز از مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

"رضا گروسی"  فرماندار شهرستان البرز به جهت تامین و توزیع آب شرب در فصول گرم سال بدون تنش آبی و رضایت مشترکین شهرهای محمدیه و ناحیه شهری مهرگان از مهندس "داراب بیرنوندی" مدیر عامل شرکت آبفای استان و کارکنان این شرکت با اهداء لوح تقدیر ، تشکر و قدردانی نمود.

در متن لوح تقدیر اهدائی آمده است:احتراما با عنایت به گذر از فصول گرم سال و حصول توفیق خدمات رسانی به شهروندان و سپری نمودن این برهه زمانی بدن وجود تنش آبی و رضایت شهروندان علی الخصوص در شهر محمدیه و مهرگان که مرهون حمایت ها و تدابی اتخاذ شده آن شرکت می باشد، ضمن قدردانی از زحمات حضرتعالی و پرسنل محترم امور آب و فاضلاب شهرستان البرز، به منظور ارج نهادن و ارتقاء روحیه و انگیزه خدمات رسانی ، مقتضی است به نحو شایسته از زحمات ایشان قدردانی بعمل آید.

دسته بندی خبر: