السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

۶۵۸۰۶ تماس تلفنی مشترکین در شش ماهه نخست سال با مرکز ۱۲۲ شرکت آبفای استان قزوین

سرپرست مرکز ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استا ن قزوین میانگین پاسخگویی روزانه در واحد ۱۲۲  این شرکت را توسط اپراتورهای این مرکز به تعداد ۳۵۴ تماس عنوان نمود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مهندس "مصطفی قاسمی" سرپرست واحد ۱۲۲ افزود:  ثبت تماس و پیگیری در بخش آب این سامانه توسط اپراتورهای مربوطه را، ثبت و پیگیری و رسیدگی به حوادث اصلی و فرعی شبکه آب شهر قزوین را ۴۳۶۳ مورد ، شهر تاکستان ۹۱۸ مورد، شهر آبیک ۸۵۲ مورد، شهرستان ابرز را ۴۷۷ مورد و شهر بوئین زهرا ۲۳۳ مورد، را عنوان نمود.

وی در ادامه در بخش حوادث فاضلاب را در شهرستان قزوین به تعداد ۱۲۲۶ مورد، شهرستان بوئین زهرا به تعداد ۸۶ مورد که شامل بای پس بو، شستشوی شبکه، شکستگی دریچه، شکستگی انشعاب، شکستگی خط، لقی دریچه، هم سطح سازی و بازسازی ، مرئی سازی دریچه، گرفتگی انشعاب، گرفتکگی خط اصلی و فرعی عنوان نمود.

وی در پایان افزود:مشترکین آب و فاضلاب  می توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد، سوال و یا اعلام آدرس خرابی و یا نشتی کنتور یا انشعاب، شکستگی های خطوط فرعی و اصلی و ... را به این مرکز اعلام نمایند.

دسته بندی خبر: