السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

عملکرد امور آبفای شهرستان البرز در شش ماهه نخست سال ۹۷

مدیر امور آبفای شهرستان البرز از اجرای خط انتقال شبکه آب بالغ بر ۳ کیلومتر و اصلاح شبکه آب بالغ بر ۵ کیلومتر در شش ماهه نخست سال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "مجید میرابها" مدیر امور آبفای شهرستان البرز اقدامات صورت گرفته در این امور را در بخش امور مشترکین و اداره بهره برداری و فنی را به شرح ذیل عنوان نمود.

مهندس میرابها اقدامات صورت گرفته در بخش امور مشترکین شهرستان البرز را می توان به واگذاری انشعاب آب ۵۸۹ فقره، واگذاری انشعاب فاضلاب ۱۰۹۴ واحد، تصحیح قرارداد آ ب به تعداد ۵۶۹ مورد،شناسایی انشعاب غیر مجاز ۳۰ فقره، تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز ۳۰ فقره،تعویض کنتورهای دوره ای ۶۶ فقره،تعویض کنتورهای خراب ۱۸۰۱ فقره، نتست خوشه ای کنتور ۷۹ فقره، و تتفکیک آبها را به تعداد ۸۵ مورد بیان نمود.

وی در بخش اداره بهره برداری و فنی شهرستان البرز را توسعه شبکه آب این شهرستان بالغ بر ۱ کیلومتر، اجرای خط انتقال شبکه آب بالغ بر ۳ کیلومتر، اصلاح شبکه آب بالغ بر ۵ کیلومتر، اصلاح انشعاب آب به تعداد۱۱۹۶ فقره، مرئی کردن شیر قطع و وصل انشعابات مشترکین به تعداد ۱۹۷مورد ، تعمیر و تعویض شیر قطع ووصل انشعاب مشترکین ۱۹۷ فقره، مرئی کردن شیرآلات شبکه ۵۲ مورد، تعمیر و تعویض شیرهای قطع ووصل شبکه ۲ مورد،  رفع حوادث اصلی در شبکه به تعداد۱۹۰ مورد، رفع شکستگی و حوادث در شبکه فرعی آب را ۹۲ موردو رفع حوادث در انشعابات مشترکین را  به تعداد ۱۴۹۱ عنوان نمود.

دسته بندی خبر: