السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اقدامات دفتر آب شهری معاونت بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان قزوین درشش ماهه اول سال ۱۳۹۷

با توجه به حجم ریزش های جوی و کاهش آبدهی منابع تولید در سال ۱۳۹۷ وسالهای گذشته  وجهت جبران کسری تولید برای مشترکین اهم کارهای انجام گرفته جهت جبران کسری با تولید ۲۴ ساعته و حجم مخازن و کنترل فشار نسبت به مدیریت توزیع آب شرب ورفع حوادث به موقع  اقدام گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "حسین نژداخیر" سرپرست دفتر بهره برداری از تاسیسات آب این شرکت خاطر نشان کرد: درشش ماهه سال ۹۷ با حفر ۱۴ حلقه چاه جدید و ۱ حلقه چاه جایگزین در سطح استان و تجهیز ۱۰ حلقه از چاههای مذکور ۳۷۰ لیتر در ثانیه به توان تولید آب شرب استان اضافه گردیده استکه هزینه ای بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال داشته است .

   وی افزود: جاتمایی محل حفاری چاههای جدید  هماهنگی با دفتر حقوقی وبهره برداری شهرستانها برای تهیه اسناد قراردادهای حفاری چاهها وکنترل صورت وضعیتها، مکان یابی ،جانمایی، جذب پیمانکار ، صدور دستور کار لوازم و تجهیزات جهت تجهیز چاهها وتاسیسات آبرسانی و نظارت عالیه در تمامی مراحل وپیگیری کارها ی مرتبط  با چاهها از شرکت آب منطقه ای استان قزوین از دیگر اقدامات عنوان نمود

نژاد خیر افزود:با مهندسی مجدد الکتروپمپ های چاهها و انتخاب پمپها با راندمان مناسب ۸۰ لیتر در ثانیه به تولید در سطح استان اضافه گردیده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:تهیه اسناد خرید ازطریق  مناقصه  کلیه تجهیزات چاهها اعم ازتابلو،کابل، لوله آبکش،الکتروپمپ،کانکس سر چاهی ونگهبانی وسرایداری ولوله های جدار و....تنظیم وخریداری گردید.

وی با بیان این که در مهندسی مجدد انجام شده و انتخاب پمپ مناسب برای چاهها و ایستگاههای پمپاژ و تابلو و کابل سوختگی الکتروپمپها از ۳۵% به ۱۱% درشش ماهه  سال ۹۷ کاهش داشته که بالغ بر ۴ میلیارد ریال کاهش هزینه برای این شرکت داشته است.

وی دیگر اقدامات صورت گرفته در این دفتر را ، تهیه اسناد در قراردادهای امداد و حوادث و تأمین و تولید در سطح استان و نظارت عالیه رفع حوادث و اصلاح شبکه و انشعابات و تهیه شناسنامه شیرآلات و تهیه کتابچه تأسیسات و زون بندی و کاهش حوادث شبکه و انشعابات در سال  ۹۷و۹۶ نسبت به سالهای قبل بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال هزینه گردید عنوان نمود.

وی در پایان کنترل فرآیند تولید وپیش بینی  نیاز  در سطح استان از منابع تولید تا انتقال و ذخیره و توزیع مدیریت دارایی ها در زمینه بهبود عملکرد وکاهش هزینه ها در چرخه عمر دارایی ها از طراحی که توسط دفتر فنی انجام می شود تا خرید ،انجام امورات مربوط به سپتا ونرم افزارهای مربوطه ومصوبات ابلاغی  شرکت مهندسی کشور ،نظارت بر اجرای طرحهای تامین آب  وبهره برداری بهتر از خطوط آبرسانی وبهداشت آب ،پیگیری طرحهای برون سپاری بهره برداری ونگهداری وتعمیرات تاسیسات در امداد حوادث وتامین وتولید را از اقدامات صورت گرفته این دفتر خاطر نشان کرد.

دسته بندی خبر: