السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

جریمه سنگین ۸۰ پرونده انشعاب غیر مجاز آب شرب در سطح استان قزوین

رئیس اداره حقوقی شرکت آبفای استان قزوین گفت: طی سال جاری تاکنون ۸۰پرونده انشعاب آب غیرمجاز در محاکم قضایی بررسی و رای صادره برای اغلب این پرونده با توجه به مدت و حجم آب مصرفی و نیز خساراتی که به شبکه وارده شده، جرایم سنگینی تعیین گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین،"علیرضا ذوالفقاری نژاد"در خصوص پرونده های انشعابات غیرمجاز طی سال گذشته هم گفت: در سـال ۱۳۹۶تعداد ۶۰مورد اعم از جریانی و مختومه در سطـح شهرهای استان در محاکم و مراجع مختلف قضایی  رسیدگی و پیگیری که منجر به صدور رای و بعضا محکومیت جرائم  سنگین به طرفیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی گردیده است.

 

ذوالفقاری نژاد افزود: در تعدادی از این پرونده ها جرائمی بیش از ۲۵۰ میلیون ریال محاسبه و اخذ شده است.

 

دسته بندی خبر: