مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

"مهندس بیرنوندی" رئیس کمیته فنی ایمنی آب شرب شهر قزوین شد

با ابلاغ مهندس"علی فرخ زاد" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندس" داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به سمترئیس کمیته فنی ایمنی آب شرب شهر قزوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن ابلاغی، آمده است، به استناد بند ۳-۷سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب  با موضوع اجرای برنامه آب آشامیدنی در کشور به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان رئیس کمیته فنی ایمنی آب شرب شهر قزوین منصوب می شوید.

 

درادامه تصریح شده است، امید است ضمن استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود با همکاری اعضای محترم کمیته، کلیه وظایف محوله در سند مذکور را با تاکید بر فراهم آوردن زمینه و امکانات برای ارتقاء سطح بهداشتی شهروندان به نحو احسن به انجام رسانید.

در پایان آمده است:توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه احدیت مسئلت دارم.

 

دسته بندی خبر: