مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اتمام خط انتقال شبکه فاضلاب شهرک ناصرآباد قزوین

معاون فنی مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از اتمام خط انتقال شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ناصرآباد قزوین به طول ۲.۲۳۵ متر و با صرف هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد ریال به سمت تصفیه خانه فاضلاب شهر محمود آباد نمونه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین، مهندس "مجید گلابگیرها"در ادامه افزود: برای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی داخلی شهرک ناصر آباد ۲۷ کیلومتر طراحی شده که از این مقدار تاکنون بیش از ۱۵ کیلومتر و با صرف هزینه ای بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس جمعیت دوره طرح ۲۰ هزار نفر برآورد شده که تعداد ۶۶۰۰ آحاد انشعاب فاضلاب جهت واگذاری پیش بینی شده است و هم اکنون ۱۳۳۳ انشعاب با صرف هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال نصب شده است.

وی ظرفیت فاضلاب تولیدی در انتهای طرح را بدون محاسبه روان آب ها و نشتاب، به طور میانگین ۳ هزار مترمکعب در شبانه روز عنوان نمود.

"گلابگیرها"در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون برای اجرای شبکه فاضلاب در شهرک ناصرآباد ۴۸ میلیارد ریال هزینه گردیده که برای تکمیل طرح نیازمند ۴۳ میلیارد ریال دیگر نیاز می باشد.

وی حل معضل بهداشتی منازل، ارتقاء بهداشت عمومی، جلوگیری از آسیب به پی ساختمانها، جلوگیری از ورود آلودگی به منابع آب های زیرزمینی ، بازچرخانی پساب در بخش کشاورزی و غیره را از جمله فواید اجرای طرح های شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب عنوان کرد./

 

دسته بندی خبر: