مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شرکت آبفای استان قزوین

با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین، مهندس 

" مرتضی کاظمی " به سمت مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلابشرکت آبفای استان قزوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن ابلاغی آمده است، "نظر به به ابلاغ تشکیلات تفضیلی مصوب واحدهای و بنا بر پیشنهاد معاون بهره برداری این شرکت جنابعالی به سمت مدیر دفتر بهرهبرداری از تاسیسات فاضلاب منصوب می شوید.

امید است در زمان تصدی این مسئولیت توسط شما،اقدامات موثری برای بهبود وضعیت موجود با استفاده از همه ظرفیت ها انجام پذیرد.

 

دسته بندی خبر: