مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

هزینه نصب فاضلاب شهری

سلام میخواستم بدانم هزینه فاضلاب شهری هرواحد مسکونی یا تجاری بر اساس چه مبنایی محاسبه میشود؟
دسته بندی: 
مسؤلین