مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین  مسعود مومیوندبعنوان رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه ها در شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به ابلاغ مجموعه تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های ستادی و طی نامه ارسالی از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور و حسب اختیارات حاصله از ماده ۱۹ اساسنامه شرکت و با استعانت از خداوند منان بموجب این ابلاغ بعنوان رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه ها منصوب می گردید.

 

 در پایان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و زیر نظر مسئول مربوطه    منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.                                                    

 

 

دسته بندی خبر: