مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین مهندس علی خلخالیبعنوان مدیر دفتر نظارت بردرآمد و وصول مطالبات شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به ابلاغ مجموعه تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های ستادی و بنا بر پیشنهاد معاونت درآمد و امور مشترکین بعنوان مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات شرکت منصوب می شوید.

در پایان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از تجارب گذشته  منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.                                                    

 

دسته بندی خبر: