مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

عملکرد دفتر بهبود بهره وری و تحول اداری در سال ۹۶ شرکت آبفای استان قزوین

رئیس گروه بهبود بهره وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب استان قزوین کسب رتبه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در بین دستگاههای اجرایی استان در سال ۹۶ بیان نمود.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، "داود آقالری" رئیس گروه بهبود بهره وری و تحول اداری اقدامات صورت گرفته این دفتر را، برگزاری خود ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی قزوین، ثبت مستندات مربوط به ارزیابی استانداری قزوین در سامانه مربوطه، برگزاری  جلسات کارگروه مبارزه رشوه بر اساس جدول زمانبندی، برگزاری جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  در ستاد و شهرستانها، بازرسی از ادارات بر اساس چک لیست های مربوطه، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه مبارزه بارشوه،شناسایی گلوگاههای فساد و نقاط آسیب پذیر ،تهیه لیست مشاغل حساس،تهیه چک لیست بازرسی از گلوگاههای فسادرا بیان نمود.

وی در پایان تهیه برنامه زمانبندی برگزاری جلسات کمیسیون توسعه مدیریت و کمیته هاو کارگروههای  ذیل آن، تهیه برنامه عملیاتی کمیته  صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری،برگزاری جلسات کمیسیون توسعه مدیریت ،  تهیه مستندات مربوط به ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور از اقدامات انجام شده در سال ۹۶ این دفتر بیان نمود 

دسته بندی خبر: