مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

بهبود در یک سازمان باید به صورت تدریجی و مستمر باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مهندس "داراب بیرنوندی"مدیرعامل این شرکت در جلسه معارفه مدیر بازرگانی شرکت آبفای استان قزوین، اظهار داشت: بهبود در یک سازمان باید به صورت تدریجی و مستمر باشد.

وی افزود: معاونین و مدیران جلسات هفتگی و مستمر با پرسنل زیر مجموعه خود داشته باشندو بایستی در تمام سطوح نیروها توسط مدیران آموزش کافی داده شده باشند و از نیروها طبق پتانسیل که دارند در شرکت مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه بهبود در یک سازمان باید به صورت تدریجی  و مستمر باشد، خاطرنشان کرد: تغییرات در یک سازمان باعث بهبود آن می گردد و ستاد شرکت مغز مجموعه و امور آبفای شهرستان ها صف اول می باشند و اگر تغییراتی در سیستم انجام می شود برای افزایش توان شرکت و پیشرفت در کارهاست.

وی ضمن اشاره به اینکه برای انجام کارها باید دقت و وقت زیادی گذاشته و کنترل در اسناد و صورت وضعیت ها باید بسیار دقیق باشد، تصریح کرد: در شرکت آبفا  دو مبدا ورودی خیلی مهم هستند یکی معاونت مهندسی و توسعه که به صورت مستقیم با پیمانکاران سرو کار داشته و نظارت دقیق مجموعه را می طلبد و مبدا دوم واحد بازرگانی است که به صورت مستقیم با کارخانجات، فروشگاه ها و تامین کنندگان کالا سروکار داشته و باید از اطلاعات و دقت نظر بالایی برخوردار باشد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین، ادامه داد: در واحد قراردادها باید دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین تطبیق داده شده و همچنین آنالیز قیمت پیمانکاران و قیمت پیشنهادی کار جهت عقد قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بایستی به فکر افزایش در آمد در شرکت باشیم تا در مخارج پیش رو شرکت برنامه ریزی بهتر شود و در هزینه کرد دقت بیشتری شود تا منابع مالی شرکت به هدر نرود.

در این جلسه  "احمد موحدی"سرپرست واحد بازرگانی تودیع و "بهروز بیک"به عنوان مدیر بازرگانی جدیدمعارفه شد.

 

دسته بندی خبر: