مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مشاهده قبض

با سلام وخسته نباشید چرا قبض آب را نمی توان از طریق سامانه مشاهده نمود؟ واقعا باعث تاسف و شرمساری است.با توجه به الکترونیکی بودن سازمانها و نهادهای دولتی این مورد سستی و سهل انگاری می باشد قابل توجه مسئول محترمIT اداره آب وفاضل آب استان قزوین با احترام
دسته بندی: 
مشترکین