اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر شما عزاداران حسینی تسلیت باد. التماس دعا

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال ۹۳

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۳
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۳ عملکرد  سال ۹۳ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۱۱۲۸ ۱۲۴۱۹ ۱۱۱.۶
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۷۷۶۶ ۱۸۶۸۷ ۱۰۵.۲
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۰.۸ ۲۵.۶ ۱۲۳.۱
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۲۴.۷ ۱۰.۳۰۲ ۴۱.۷
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۲۰ ۲۰ ۱۰۰
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۲۵ ۳۳ ۱۳۲
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۰ ۰ ۰.۰۰
۸ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۷۸۶۰۰ ۷۷۷۰۱ ۹۸.۹
۹ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۴۶۰۹ ۶۳۳۳۲ ۹۸
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۸ ۸ ۱۰۰
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۷ ۵ ۷۱.۴