السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تقدیر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن شهرداری آبیک از مدیران آبفای این شهرستان

«احمد محمدی» رئیس هیات مدیره و «سعید معروفی» مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان شهرداری آبیک با ارسال لوح سپاسی از زحمات مهندس «محمد کریمی یان» مدیر امور آبفای شهرستان آبیک، مهندس «ساسان کشتکار» رئیس اداره فنی و بهره برداری و محمد محمدرضایی رئیس امور مشترکین آن امور تقدیر بعمل آوردند.

در متن این لوح آمده است، گرچه ارج نهادن بر سعی ، تلاش و مجاهدت خادمین نظام مقددس جمهوری اسلامی ایران از عهده و توان زبان و قلم ما خاکیان فرش نشین بر نخواهد آمد ولی بر حسب حدیث شریف من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق بر خود واجب می دانیم از زحمات خداپسندانه و دلسوزانه حضرتعالی تشکر و قدردانی نماییم، بی شک بدون مشارکت و تلاش شما عزیزان، چرخ توسعه اقتصادی و پیشرفت و آبادانی کشور آنچنان که باید به حرکت در نخواهد آمد.

در پایان تصریح شده است، از حضرت سبحان برای جنابعالی کرامت و فضیلت توام با عزت و عظمت در عرصه خدمتگزاری مسئلت داریم.