السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تاریخچه

 

خلاصه تاريخچه شركت :

شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در تاریخ ۳/۳/۷۲به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وشهرهای قلمرو فعالیت شرکت با تعداد ۲۵۴۵۸۱مشترک آب وتعداد ۱۷۵۰۶۵واحد فاضلاب بوده ودر قالب ۵شهرستان و۲۶شهر تحت پوشش ، مدیریت می شود.

 

 

 

 

مجوز تأسيس: قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب ۱۳۶۹می باشد.

تاريخ تأسيس شركت:۳/۲/۱۳۷۲

تاريخ و شماره ثبت :۲۳۳۹

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

طبق ماده ۲اساسنامه ایجاد تاسیسات تامین آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب وهمچنین بهره برداری از تاسیسات تامین وتصفیه وتوزیع آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب می باشد.

گستره فعاليت شركت: ( جغرافيايي)

کلیه شهرهای استان با ۱۰۰درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب قزوین می باشد.

نشاني شرکت: قزوین چهارراه ولی عصر- ابتدای بلوار آیت اله خامنه ای کوچه گلستان پنجم شماره ۴

 

آدرس پستي: کدپستی ۳۴۱۵۹-۳۳۶۴۸ ، صندوق پستی ۳۴۱۸۵-۱۸۸۳ ، تلفن ۳۳۴۹۰۵۱-۴ ، تلفکس ۳۳۴۸۱۶۷

 

ايميل:email:abfaqazvin.it@gmail.com