مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نظر شما در باره ی پورتال جدید شرکت چیست؟

عالی
۲۰% (۱۹۲ نظرسنجی)
خوب
۱۴% (۱۳۲ نظرسنجی)
متوسط
۱۵% (۱۴۵ نظرسنجی)
ضعیف
۵۲% (۵۰۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۹۷۶