السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نظر شما در باره ی پورتال جدید شرکت چیست؟

عالی
۱۹% (۱۹۹ نظرسنجی)
خوب
۱۳% (۱۳۵ نظرسنجی)
متوسط
۱۴% (۱۵۱ نظرسنجی)
ضعیف
۵۴% (۵۶۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۰۵۰