مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نظر شما در باره ی پورتال جدید شرکت چیست؟

عالی
۱۹% (۱۹۳ نظرسنجی)
خوب
۱۳% (۱۳۳ نظرسنجی)
متوسط
۱۵% (۱۴۹ نظرسنجی)
ضعیف
۵۲% (۵۲۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۹۹۶