مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مدیریت بر هدر رفت آب

موضوعپاسخ‌هاآخرین پاسخمرتب‌سازی صعودی
عنوان جدید
۲
عنوان جدید
۱
Subscribe to RSS - مدیریت بر هدر رفت آب