اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر شما عزاداران حسینی تسلیت باد. التماس دعا

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

فرهنگ لغات فاضلاب

 

لغت انگلیسی

ترجمه

توضیحات

۱

Asbestos cement pipe

لوله آزبست سیمان

لوله ساخته شده از سیمان پرتلند و الیاف آزبست.

۲

Bacteria

باکتری

موجودات زنده ذره بینی که معمولا خالی از مواد رنگی بوده و دارای ساختمان ساده در آندازه بسیار کوچک می باشد(به طور متوسط یک میکرون). شکل عمومی آن میله ای ، گرد و گاهی رشته ای است.

۳

Bar screen

آشغالگیر

برای جدا کردن جامدات بزرگ از فاضلاب بکار می رود.

۴

Benching

شیب بندی

سطوح شیب دار دو طرف یک کانال که به منظور جلوگیری از رسوب ذرات طراحی شده است.

۵

Chlorimetry

کالری سنجی

اندازه گیری های ثابت حرارتی نظیر حرارت مخصوص، حرارت نهان یا ارزش کالری معمولا مستلزم اندازه گیری مقدار حرارت با درنظرگرفتن افزایش درجه حرارت تولید شده در مقدار معین آب یا سایر مایعات با استفاده از کالری سنج است.

۶

Cesspool

چاه فاضلاب

یک مخزن زیرزمینی سرپوشیده آب بندی شده که برای دریافت و انباشتن فاضلاب اماکنی که از شبکه فاضلاب عمومی دور افتاده باشد بکار میرود. این مخزن به منظور خروج گازها تهویه می شود و در فواصلی به وسیله تانکر تخلیه ، تخلیه می شود.

۷

Commercially dry sludge

لجن خشک تجارتی

لجنی که آب آن بیش از ده درصد وزنش نباشد.

۸

Decanting valve

شیر تخلیه

شیری که از آن برای تخلیه لجنآب از حوضهای ته نشینی یا مخازن تغلیظ استفاده می شود.

۹

Discharge

دبی

شدت جریانی در مسیر لوله یا کانال که بر حسب لیتر بر ثانیه یا مترمکعب در روز بیان می شود.

۱۰

Disinfection

گندزدایی

از بین بردن پاتوژنها در فاضلاب با روشهای فیزیکی یا شیمیایی

۱۱

Flow sheet

نمودار مراحل تصفیه

نموداری که مراحل مختلف یک فرآیند تصفیه و ارتباط بین آنها را نمایش می دهد.

۱۲

Sewage

فاضلاب

مواد زائد آبی یک اجتماع. فاضلاب خانگی از یک منطقه مسکونی و فاضلاب صنعتی از منطقه مسکونی صنعتی تولید می شود. فاضلاب سیلابی، فاضلابی است که در مواقع بارانی به تصفیه خانه وارد می شود و یا زمانیکه فاضلاب به میزان کم یا زیاد با آب باران مخلوط می شود، از سرریزهای سیلابی تخلیه می گردد.

۱۳

Manhole

آدم رو

دهانه ایست که انسان می تواند از آن برای دستیابی به یک لوله و یا وارد شدن به فاضلابرو یا اطاقک زیرزمینی و یا خارج شدن از آنها به منظور بازدید، آزمایش، تمیز کردن و یا عملیات نگهداری استفاده کند. این دهانه به وسیله یک سرپوش قابل حمل بسته می شود.

۱۴

Pollution

آلودگی

از بین رفتن کیفیت مناسب آب برای یک منظور معین.

۱۵

Pressure-reducing valve

شیر فشارشکن

شیری است که فشار مایع در حال عبور را بطور اتوماتیک کم می کند.

۱۶

Preventive maintenance

تعمیرات پیشگیرانه

کارهای تعمیراتی به منظور جلوگیری از خرابی ، پیش از آنکه خرابی واقع شود.

۱۷

Pumping station

ایستگاه پمپاژ

ساختمانی که تلمبه های بزرگ و متعلقات مربوطه در آن قرار داده می شوند.

۱۸

Sewage-treatment works

تصفیه خانه فاضلاب

اصطلاحی است که برای ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات تصفیه فاضلاب و لجن و پمپاژ در محل تصفیه خانه بکار می رود.

۱۹

Sludge

لجن

مخلوطی از جامدات و آب تولید شده در طی تصفیه فاضلاب

۲۰

Soft water

آب سبک

آبی که صابون بلافاصله در آن کف می کند و سختی کل آن بعنوان نمونه کمتر از ۶۰ میلیگرم بر لیتر بصورت کربنات کلسیم می باشد.