مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

 

 

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصات و مزایدات

مناقصات

تاریخ انقضا
اسناد مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر... 1397/5/1
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/5/1
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/5/1
پروژه طرح آبرسانی به شهر تاکستان (کلکتور انتهایی... 1397/04/28
تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم 1397/4/23
خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی 1397/4/23
تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر... 1397/04/25
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث... 1397/4/21
اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی محمدیه به... 1397/4/18
احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال 1397/4/14
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث... 1397/4/2
خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی 1397/03/28
اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی محمدیه به... 1397/03/28
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/03/28
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/03/28
تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن شریفیه 1397/03/24
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/3/17
خرید کنتورآب 1397/03/13
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/3/9
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/3/7
خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی 1397/3/7
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 01 و 02... 1397/02/31
تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن شریفیه 1397/02/30
خرید،بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله... 1397/02/26
خرید کنتور مولتی جت خشکR160(کلاسC) با قابلیت نصب... 1397/02/25
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/2/22
خرید، بارگيري، حمل، تخليه، آزمایش و تحويل لوله... 1397/02/23
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر بوئین... 1397/02/12
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم... 1397/02/12
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6 تاکستان 1397/02/12