مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

مناقصات و مزایدات

مناقصات

تاریخ انقضا
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر بوئین... 1397/02/12
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم... 1397/02/12
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6 تاکستان 1397/02/12
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قزوین 1397/0212
اجرای ادامه خط انتقال فاضلاب شهر اسفرورین 1397/02/12
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 01 و 02... 1397/02/12
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 03 و 04... 1397/02/11
خرید،بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل دریچه... 1397/02/03
خرید، بارگيري، حمل، تخليه، آزمایش و تحويل لوله... 1397/02/03
خرید،بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله... 1397/01/22
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز2 شهر آبیک... 1397/01/08
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز1 شهر آبیک... 1397/1/8
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 07 شهر... 1397/1/8
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 08 شهر... 1397/01/08
خرید 1500 متر لوله های پلی اتیلن تک جداره به قطر... 1397/01/08
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قزوین 1396/12/21
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6 تاکستان 1396/12/21
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم... 1396/12/21
اجرای فاز 2 خط انتقال آب شرب چاه های شرق قزوین تا... 1396/12/20
راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب... 1396/012/08
رفع حوادث و اتفاقات آب شهرهای بوئین زهرا ، آراسنج... 1396/10/30
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6 تاکستان 1396/10/29
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم... 1396/10/29
انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز... 1396/09/29
نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین(01) 1396/09/22
خرید کنتور آب 1396/08/26
خرید کنتور آب 1396/08/02
به منظور فروش پساب مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب... 1396/6/8
رفع حوادث و اتفاقات تعمیر و نگهداری شهرهای محمدیه... 1396/05/15
انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز... 1396/05/03