مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصات و مزایدات

مناقصات

تاریخ انقضا
عملیات تکمیل ساختمان تله متری و بهره برداری شرکت... ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
خرید پنج دستگاه الکتروپمپ دومکشه طرح خطوط جمع... ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و تولید آب شرب... ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
انجام کلیه امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و... ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
انجام کلیه امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و... ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و تولید آب شرب... ۱۳۹۷/۸/۱۳
تامین لوله و اتصالات برای مشترکین ۱۳۹۷/۷/۲۵
رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب شهر تاکستان و شهر های... ۱۳۹۷/۷/۱۶
تصفیه مقدماتی تصفيه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش... ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه... ۱۳۹۷/۷/۱۴
احداث ساختمان نگهبانی و اپراتور مراقبت از... ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری در حدود ۸،۰۰۰... ۹۷.۷.۱۴
احداث مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی شهر مهرگان ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اجرای حدود ۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز۴ شهر آبیک... ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اجرای حدود ۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز۳ شهر آبیک... ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تصفیه مقدماتی تصفيه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش... ۱۳۹۷/۶/۲۴
احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه... ۱۳۹۷/۶/۲۴
اجرای خط انتقال ۴۰۰ میلی متری چدن داکتیل موازی... ۱۳۹۷/۶/۲۴
عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری در حدود ۸،۰۰۰... ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی بیدستان ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
احداث ساختمان نگهبانی و اپراتور مراقبت از... ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای بیدستان... ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
اجرای خط انتقال ۴۰۰ میلی متری چدن داکتیل موازی... ۱۳۹۷/۶/۴
احداث مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی مهرگان . ۱۳۹۷/۶/۴
عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری در حدود ۸۰۰۰... ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
احداث مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی مهرگان . ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
اجرای شبکه فاضلاب شهر نصرت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
اجرای خط انتقال آب ۶۰۰ میلی متری چدنی محمدیه به... ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
اجرای خط انتقال چدنی چاه های جاده امامزاده سلیمان ۱۳۹۷/۰۵/۰۶