مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مناقصات و مزایدات

مناقصات

تاریخ انقضا
احداث مخزن 10000 متر مکعبی شهر مهرگان 1397/06/26
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز4 شهر آبیک... 1397/06/26
اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز3 شهر آبیک... 1397/06/26
تصفیه مقدماتی تصفيه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش... 1397/6/24
احداث ایستگاه پمپاژ شهرک دانشگاهی آبیک به همراه... 1397/6/24
اجرای خط انتقال 400 میلی متری چدن داکتیل موازی... 1397/6/24
عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری در حدود 8،000... 1397/06/24
احداث مخزن 5000 متر مکعبی بیدستان 1397/06/14
احداث ساختمان نگهبانی و اپراتور مراقبت از... 1397/06/14
اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای بیدستان... 1397/06/14
اجرای خط انتقال 400 میلی متری چدن داکتیل موازی... 1397/6/4
احداث مخزن 10000 متر مکعبی مهرگان . 1397/6/4
عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری در حدود 8000... 1397/06/04
احداث مخزن 10000 متر مکعبی مهرگان . 1397/05/14
تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم 1397/05/14
اجرای شبکه فاضلاب شهر نصرت آباد 1397/05/09
اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی محمدیه به... 1397/05/06
اجرای خط انتقال چدنی چاه های جاده امامزاده سلیمان 1397/05/06
اسناد مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر... 1397/5/1
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/5/1
تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب... 1397/5/1
پروژه طرح آبرسانی به شهر تاکستان (کلکتور انتهایی... 1397/04/28
تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم 1397/4/23
خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی 1397/4/23
تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر... 1397/04/25
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث... 1397/4/21
اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی محمدیه به... 1397/4/18
احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال 1397/4/14
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث... 1397/4/2
خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی 1397/03/28