مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین:

آب شرب آبیک بهداشتی و از منظر کیفی فاقد مشکل است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: بر اساس پارامترهای آزمایش شده توسط این دانشگاه و بازرسی های صورت گرفته، آب شرب شهر آبیک کاملا بهداشتی و از نظر کیفی فاقد مشکل است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین، دکتر "سیدسعید اسکویی" در گفت وگوی تلویزیونی افزود: طی ۹ ماهه نخست سال ۹۶ همکاران بهداشت علوم پزشکی ۱۷ مورد بازرسی از سامانه آبرسانی شهر آبیک انجام داده اند که مورد خاصی مشاهده نشد.

وی تصریح کرد: از نظر کلر سنجی هم تعداد ۱۷۶۸ موردصورت پذیرفت که کلر باقیمانده نیز مطلوب گزارش شد.

وی خاطرنشان کرد: با انجام ۱۷۲ مورد نمونه گیری از آب شرب شهر آبیک از لحاظ کدورتمطلوبیت ۹۸ درصدی بدست آمد.

دکتر اسکویی در مورد نمونه گیری میکروبی از آب شرب آبیک هم گفت: ۱۴۵ مورد نمونه گیری صورت گرفت که خوشبختانه جواب تمامی موارد، منفی بود  ودر بخش آزمایشات شیمیایی و فلزات سنگین نیز مورد خاصی مشاهده نگردید.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به استحصال آب شرب آبیک از منابع زیرزمینی گفت: لایه های رسوبی در طعم و مزه آن تاثیر گذار است.

وی در پایان گفت: سنگینی موجود در آب به دو عنصر کلسیم و منیزیم محلول در آب بوده که یکی از منابع مهم تامین کننده این نیاز برای بدن انسان می باشد و از نظر سلامت آب شرب مصرفی در شهرها و روستاهای استان هیچ مشکلی برای مردم ندارد.

 

دسته بندی خبر: