مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین:

آب شرب شهرهای استان قزوین تحت نظارت مستمر مراکز بهداشت است


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: بر اساس نتایج اعلامی نمونه برداری بهداشت مستقر، آب شرب آبیک سالم و استاندارد است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، "مهندس احمد هجرانفر" در برنامه تلویزیونی "پاسخ" سیمای مرکز قزوین افزود:آب شرب نقاط شهری و روستایی تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی سالم و استاندارد بوده و توسط مراکز بهداشت مستقر در شهرها و روستاها کنترل کیفیت می شود.

"هجرانفر"خاطر نشان کرد:کیفیت آب شرب براساس استاندارد ۱۰۵۳ که استاندارد ملی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: برای ارتقاء کیفی آب شرب شهر آبیک، از سال ۱۳۹۳ سه حلقه چاه در منطقه قشلاق، حفر، تجهیز و وارد مدار گردید و امسال نیز حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه دیگر نیز جهت ارتقاء کمی و کیفی در دستور کار شرکت می باشد.

وی در مورد میزان نتیرات موجود در آب شرب آبیک هم گفت: میزان این پارامتردر حال حاضر ۳۰ میلی گرم در لیتر است که وضعیت بسیار مطلوبی دارد.

هجرانفر در پایان افزود: هم اکنون کیفیت آب شرب شهر آبیک براساس استاندار ملی ایران سالم و بهداشتی استولی به دلیل اثرات خشکسالی سال به سال وضعیت کمبود آبوخیم تر و به تبع آن کیفیت نیز کاهش می یابدو برای جبران کمبود و کاهش کیفیت آب به مشارکت مردم در رعایت الگوی صحیح مصرف نیازمندیم. 

دسته بندی خبر: