مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

رفع حوادث و اتفاقات آب شهرهای بوئین زهرا ، آراسنج و سگز آباد

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي  (۲۷/۹۶)

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای  به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصه را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶  لغایت ۳۰ / ۱۰/۱۳۹۶با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۶۵۵۸۹ و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۷۱۰۳  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزویندر ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت ۱۴:۴۵ مورخه  ۱۰/ ۱۱/۱۳۹۶ به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت۱۰ مورخه ۱۱ / ۱۱/۱۳۹۶ می باشد.همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار

رتبه مورد نیاز

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات

انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز تا سایز ۳۱۵ میلیمترجهت تعمیر  و نگهداری ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهرهای بوئین زهرا ،شهرک صنعتی آراسنج و سگزآباد تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه توزیع آب

۹,۵۱۱,۷۶۰,۰۰۰

۱۳۸.۶۰۰.۰۰۰    

داخلی

حداقل پایه ۵رشته آب

نشانی مناقصه گزار

 

 

توضیحات:نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الفضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۶۵۵۸۹ اين شركت نزد بانك ملت شعبه ولیعصر قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه ولیعصر

پ –ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن .

د-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۴- ۰۲۸۳۳۳۷۹۰۵۱

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
عنوان روزنامه: 
کیهان
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی