مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین(01)

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1396/09/18
تاریخ انقضا: 
1396/09/22
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
028333376948
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی